Återvinning från Grafisk Industri!

Skicka förfrågan & jämför upp till 5 offerter för avfallshantering & återvinning från Grafisk Industri, Tryckeri, Bokbinderi i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt & gratis!

Återvinning Grafisk industri

Senaste Förfrågningar

Balpress för att komprimera Plast & kartonger - Verksamhet i Norrtälje Stockholm
Hämtning av Grovavfall fån Industri i Spånga Stockholm
Destruktion av Livsmedel ( kakao & kanelpulver) - Malmö Skåne
Rullkomprimator till Industirell verksamhet i centrala Skåne Skåne
Brådskande hämtning av Grovavfall & Möbler - Verksamhet på Liljeholmen Stockholm

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Grafisk Industri - Pappersåtervinning & Returpapper

Det finns oftast två eller flera huvudsakliga avfallsflöden från Grafisk industri. Det första är Produktionsspill i form av papper.  Nu för tiden varierar priset på olika typer av Returpapper månadsvis. Tidigare skedde prisändringar kvartalsvis eller ännu mera sällan. Olika återvinnare har dessutom olika stor möjlighet att erbjuda Tryckerier och annan Grafisk Verksamhet ett bra erbjudande. Det kan därför vara av stor vikt att se över sina avfallskostnader med jämna mellanrum.

Farligt Avfall från Grafisk Industri

Det andra flödet är olika typer av s.k. Farligt Avfall. Även här sker det en prisförändringar löpande. Det beror dels på teknikförbättringar i förädlingsprocessen av farligt avfall men även av ökad konkurrens på marknaden. Se till att se över era kostnader för ert farligt avfall med jämna mellanrum.