Hämtning/Återvinning av Returpapper

Vi har samlat Återvinningsföretag som hämtar och återvinner returpapper från Verksamheter & Bostadsrättsföreningar m.m. över hela Sverige. Vi hjälper dig att samla in offerter oavsett om det handlar om en tillfällig utrensning eller kontinuerlig lösning från er verksamhet.

Hämtning av returpapper / pappersåtervinning

Senaste Förfrågningar

Löpande (veckovis) Pappersåtervinning - Kontor på Östermalm Stockholm
Hyra av Avfallscontainer - (Renovering i) Hässleholm Skåne
Löpande Pappersåtervinning - Kontor i centrala Stockholm Stockholm
Hämtning & Destruktion av Bokföringsmaterial - NAcka Stockholm
Löpande pappersåtervinning (varannan vecka) - KOntor i Stockholm Stockholm

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Fakta: Returpapper

Returpapper är ett samlingsnamn för all typ av papper som leds till återvinning. Det kan handla om kartong, wellpapp, böcker, tryckerispill, tidningar, kontorspapper m.m.

Returpapper kan återvinnas ca: 6-7 ggr. Därefter är Pappersfibrerna i returpappret ofta utslitna. Vanligtvis tillsätter man en del fiber av returpappersfiber och en del nypappersfiber vid tillverkning av nytt papper.

Ett ton returpapper brukar man säga motsvara ungefär 14 träd. I Sverige är vi relativt duktiga på returpappershantering. Vi ligger på en återvinningsgrad för pappersåtervinning om 85 % av allt papper som sätts på marknaden. Returpapper betingar så gott som alltid ett skrotvärde.

Vad har Returpapper för värde?

Returpapper är från Pappersbrukens perspektiv runt om i världen som en råvara. Det speglar också det faktum att papper har ett skrotvärde på marknaden. Det behövs dock lite volymer (gärna flera ton) för att det skall bli intressant för något återvinningsföretag att ge ersättning.

Vidare kan man säga att ju mer likt pappersmassa ett papper är (t.ex. ofärgat spill från ett tryckeri som är helt vitt och har låg trähalt) har ett högt värde. På samma sätt har t.ex.. en våtstark brun papperssopsäck ett lågt värde.

Hämtning av Returpapper

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv pappersåtervinning på ert Kontor, Företag eller Fastighet? Här kan ni jämföra erbjudanden från flera företag som erbjuder återvinning av Returpapper, helt gratis!

För mer info. Läs om Returpapper på wikipedia