Suez Sverige AB

(5)

Rikstäckande lösningar och nationella kunder. Vi utför även lokala & regionala uppdrag.

  • Godkända av Stockholm Vatten och Avfall för hämtning av grovavfall, elavfall och kyl- och frysmöbler i Stockholms kommun.
  • ISO certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
  • ISO certifierade enligt kvalitetsledningssytemet ISO 9001.
  • Tillstånd från Länsstyrelsen till yrkesmässiga vägtransporter av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall.

Kundomdömen

(5)
Anders
2018-12-15

Suez var kanonbra.