SUEZ Recycling - Stockholm

(5)

Suez Sverige är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1100 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder vi effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. Suez verksamhet är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet hjälper oss att på ett systematiskt sätt minimera negativ påverkan på miljön och omgivningen. Suez är även kvalitetscertifierat enligt ISO 9001

 

  • Godkända av Stockholm Vatten och Avfall för hämtning av grovavfall, elavfall och kyl- och frysmöbler i Stockholms kommun.
  • ISO certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
  • ISO certifierade enligt kvalitetsledningssytemet ISO 9001.
  • Tillstånd från Länsstyrelsen till yrkesmässiga vägtransporter av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall.

Kundomdömen

(5)
Tobias
2019-08-20

Hämtar enligt överenskommelse till ett bra pris. Enkla fakturor.

(5)
Rolf
2017-05-18

Samarbetet har fungerat bra.