Återvinningslösningar för kontor

Vi hjälper er att hitta rätt erbjudande oavsett om det handlar om en tillfällig utrensning eller en löpande hantering av ert kontorsavfall!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Kontorsåtervinning

Kontorsåtervinning är en tjänst där återvinningsföretag hämtar avfall från kontor för att sedan återvinna materialet. Det är en smart tjänst som används av många kontor idag. Från ett kontor uppstår det flera olika avfallsslag. Den i särklass största kategorin är papper. Ca 80-90% av det avfall som uppkommer vid ett kontor är papper. Det är viktigt att komma ihåg att det ofta finns affärskänslig information på det papper och annan media som slängs från ett kontor.

Vilken tjänst skall vi välja?

Önskar man att materialet skall återvinnas med hjälp av ett vanligt sop- eller returpapperskärl har återvinningsföretagen svårt att garantera säkerheten. Använder man istället en lösning som kombinerar återvinning och säkerhetsdestruktion kan säkerheten garanteras genom hela återvinningsprocessen. Dessutom är valet av en kombinerad återvinningslösning och säkerhetsdestruktion ofta betydligt mer resurseffektivt än att t.ex. att själv stå och mala ner papper i en dokumentförstörare. Ofta finns det bättre saker man kan göra än att stå och vänta på att dokumentförstöraren skall jobba klart.

Vanliga material som lämpar sig för kontorsåtervinning:

  • Kontorspapper (returpapper i alla dess former)
  • Förpackningar (plast, metall & glas)
  • Elektronikskrot ( IT utrustning etc.)
  • Grovsopor (möbler etc.)
  • Tonerkassetter & bläckpatroner
  • Sekretesspapper & annan känslig information

Har ni en fungerande & miljöriktig kontorsåtervinning vid ert kontor?