Elektronikåtervinning Göteborg?

Vi har samlat lokala & godkända företag som jobbar med elektronikåtervinning i Göteborg. Få 1-4 Prisförslag för er hantering - Snabbt, Enkelt & Gratis!

elektronikåtervinning

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande återvinning av aluminium, stål och elektronik - IT-företag i Göteborg Västra Götaland
Bortforsling av elskrot - Kontor i Göteborg Västra Götaland
Tillfällig hämtning - Återvinning av elektronik - Företag i Göteborg Västra Götaland
Helhetslösning/Källsortering - Kontor i Göteborg Västra Götaland
Hämtning av Elektrinik - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Om Elektronikåtervinning Göteborg?

Få en miljöriktig & ekonomisk hållbar elektronikåtervinning vid ert Företag eller Fastighet i Göteborg! Vi har samlat alla godkända företag som jobbar med elektronikåtervinning i Göteborg. Jämför de olika alternativ som finns att tillgå snabbt, enkelt & gratis!