Hyra Sopcontainer Göteborg?

Det kan vara bli mycket kostsamt att hyra sopcontainer för avfall i Göteborg. Vi hjälper dig att hitta och jämföra erbjudanden i Göteborg, oavsett om det handlar om en tillfällig utrensning eller en lösning för en längre tid vid er verksamhet.

Hyra avfallscontainer

Nyligen utförda uppdrag:

Container / Byggsäckar - Villa - Göteborg Västra Götaland
Container / Byggsäckar - Villa - Göteborg Västra Götaland
Container / Byggsäckar - Villa - Göteborg Västra Götaland
Container - Hushåll/ Privatperson - Göteborg Västra Götaland
Container / Byggsäckar - Lägenhet - Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Att tänka på vid hyra av Container i Göteborg

Tänk på att jämföra flera företags erbjudanden när det är dags för dig att hyra en Container. Det gäller dels kostnad för hyra av Container, men även hur de olika företagen hanterar materialet som de tar hand om. Många företag erbjuder stängda & låsbara containers. Det finns dessutom många olika storlekar.