Komprimator i Göteborg?

Vi har samlat företag som säljer komprimatorer i Göteborg. Skapa en prisförfrågan & jämför upp till 4 offerter för inköp, hyra eller leasing av komprimerande utrustning för för er verksamhet. Snabbt, Enkelt & Gratis!

komprimator

Nyligen utförda uppdrag:

2 kompar & helhetslösning - Verksamhet i Göteborg ( Start december 2019) Västra Götaland
Komprimator(er) och/eller Balpress(ar) för Byggföretag Västra Götaland
(Brådskande) Komprimator för wellpapp - Butikskedja i Göteborg Västra Götaland
Köp/Hyra/Lease av komprimator ( samt 2 balpressar i inbyte/försäljning) inkl. hämtning - Lagerverksamht i Göteborg Västra Götaland
Offert på 3 (tre) komprimatorer - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Komprimator för avfall m.m. Göteborg

Göteborg är en stor stad med många verksamheter, stora som små. Driver man en verksamhet i Göteborg vet man också att det ibland kan vara svårt att få plats med allt avfall som verksamheten producerar. Ibland kan det vara nödvändigt att skaffa skaffa lite mer avancerad komprimerande avfallsutrustning.  En komprimator innebär ofta frigörande av yta i tillägg till att få en effektiv avfallshantering.

Behöver ni komprimerande avfallsutrustning vid ert Företag eller Verksamhet i Göteborg?