Skrothandlare i Göteborg?

Vi har samlat Skrothandlare över hela Göteborg med omnejd! Jämför Prisförslag från olika Skrothandlare innan du säljer ditt skrot från er verksamhet i Göteborg - Snabbt, Enkelt & Gratis!

Skrothandlare

Nyligen utförda uppdrag:

Skrotning av metaller - Göteborg Västra Götaland
Bortforsling och skrotning av hydraulpump med 22kV elmotor m.m - Göteborg Västra Götaland
Löpande återvinning av ren järn/högkvalitativt stål (ca 2 ton) - Byggarbetsplats i Göteborg Västra Götaland
Återvinning av koppar (ca 50kg) - Privatperson i Göteborg Västra Götaland
Återvinning av 5kg koppar - Privatperson i Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Om Skrothandlare i Stockholm

Skrothandlare i Stockholm finns det många av. Väldigt många är mycket duktiga dels på att separera material från varandra för att få fram säljbara råvaror och dels på att sälja den återvunna råvaran när materialet väl är säkerställt. När det är dags att skrota är det också dags att hitta en Skrothandlare. Bor man i Stockholm kan det vara lämpligt att hitta en Skrothandlare i Stockholm. Närhet är dock inte den enda parametern som bör tas i beaktande. Olika Skrothandlare kommer att lämna olika pris för ditt skrot. Anledningen för prisvariationen kan bero på:

  • Skrothandlaren i Stockholms egna förmåga att processa materialet och vilka volymer han hanterar av ett specifikt material
  • Vilket pris som råder på marknaden för en specifik metall eller för blandskrot.
  • Skrothandlaren i Stockholms förmåga att förhandla sig till avsättningspriser på de olika metallerna.