Farligt Avfall Linköping?

Hantering av Farligt Avfall är ofta kostsamt och kräver tillstånd m.m.. Vi hjälper dig att samla in och jämföra offerter från kvalitetssäkrade avfallsbolag i Linköping, så att du får rätt hantering till rätt pris.

Farligt Avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Bortforsling av 5 oljefat med spillolja och 80 lysrör - Lantbruk i Linköping Östergötland
Tillfällig hämtning och destruktion av 3st oljefat - Verkstad i Linköping Östergötland
Tillfällig hämtning och destruktion av olja (100L) - Verkstad i Linköping Östergötland
Löpande återvinning av spillolja och bensin - Verkstad i Linköping Östergötland
fogmassa med pcb - Verksamhet i linköping Östergötland

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning & hantering av Farligt avfall i Linköping eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

OBS: Vår tjänst riktar sig främst till företag, myndigheter & andra verksamheter. Är ditt ärende privat? - Hitta närmaste ÅVC här eller kontakta oss så skall vi försöka guida dig rätt.