Miljöfarligt Avfall Linköping

Få en miljöriktig hantering till rätt pris! Vi hjälper dig att jämföra offerter & hanteringsförslag från godkända aktörer som hanterar Miljöfarligt Verksamhetsavfall.

Miljöfarligt Avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Bortforsling av 5 oljefat med spillolja och 80 lysrör - Lantbruk i Linköping Östergötland
Tillfällig hämtning och destruktion av 3st oljefat - Verkstad i Linköping Östergötland
Tillfällig hämtning och destruktion av olja (100L) - Verkstad i Linköping Östergötland
Löpande återvinning av spillolja och bensin - Verkstad i Linköping Östergötland
fogmassa med pcb - Verksamhet i linköping Östergötland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Miljöfarligt Avfall Linköping

Miljöfarligt avfall kräver i så gott som alla fall en speciell och säkerställd hantering. För att vara säker på att man gör rätt då det är dags att göra sig av med överblivna restprodukter är det avgörande att det miljöfarliga avfallet hanteras av specialister. Här kommer du helt gratis i kontakt med återvinningsföretag specialiserade på återvinning & hantering av miljöfarligt avfall i Linköping!

Har ni en säker & miljöriktig hantering av miljöfarligt avfall vid er Verksamhet?

   OBS: Tjänsten är helt kostnadsfri och en förfrågan är inte bindande.