Sophämtning Linköping - Företag

Vi hjälper dig att samla in & jämföra de olika alternativ för sophämtning i Linköping som finns att tillgå. Här får du hjälp oavsett om det handlar om en tillfällig eller en fortlöpande hämtning från din bostad, ditt kontor, restaurang eller annan verksamhet.

sophämtning

Nyligen utförda uppdrag:

Tömning av wellpappcontainer - Verksamhet i Linköping Östergötland
Skrotning av bord i aluminium - Verksamhet i Linköping Östergötland
Löpande (2 ggr/v) hämtning av Brännbart avfall - Verksamhet i Linköping Östergötland
Tillfällig återvinning av kartong (ca 15 - 20kbm) - Butik i Linköping Östergötland
Hyra och löpande hämtning av container för brännbart - Butik i Linköping Östergötland

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om hämtning av sopor i Linköping eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Om hämtning av Sopor i Linköping

Det finns två övergripande kategorier av sopor. Det som klassas som Hushållssopor (hushållsavfall) och det som klassas som övrigt avfall. För sophämtning av hushållsavfall, dvs. de sopor som du slänger i sophinken i ditt kök eller i pentryt på din arbetsplats, skall du kontakta din kommun. För hämtning av övriga sopor finns det många olika aktörer som kan hjälpa dig. Vi har samlat de allra flesta av dem. Skapa en förfrågan så kommer du snart att kunna jämför vilka alternativ som du har att välja på för en så miljösmart & kostnadseffektiv sophämtning som möjligt.