Farligt Avfall Västerås?

Hantering av Farligt Avfall är ofta kostsamt och kräver tillstånd m.m.. Vi hjälper dig att samla in och jämföra offerter från kvalitetssäkrade avfallsbolag i Västerås, så att du får rätt hantering till rätt pris.

Farligt Avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Destruktion av växtskyddsmedel (10L + 5kg) - Lantbruk i Västerås Västmanland
Tillfällig hämtning och destruktion av PCB mjukfog (farligt avfall) - Byggföretag i Västerås Västmanland
Helhetslösning för Industri i Västerås Västmanland
200l oljefat med spillolja - Skultuna Västmanland
Löpande hantering av Farligt Avfall ( ca: 32 ton/år) - Verksamhet i Västerås Västmanland

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om hantering av Farligt Avfall i Västerås eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

OBS: Vår tjänst riktar sig främst till företag, myndigheter & andra verksamheter. Är ditt ärende privat? - Kontakta din kommun