Återvinningslösningar för kontor - Hitta rätt pris!

Vi har samlat hundratals godkända företag inriktade på miljöeffektiv återvinning från kontor i Sverige. Vi hjälper dig att hitta rätt företag oavsett om det handlar om en tillfällig utrensning eller en löpande hämtning och hantering av kontorsavfall. Skapa en förfrågan så hjälper vi er att hitta den mest kostnadseffektiva och trygga lösningen. Du får upp till 4 prisförslag från godkända återvinningsföretag - Snabbt, Enkelt & Gratis!

Kontorsåtervinning

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande (månadsvis) hyra/hämtning av Sekretesskärl - Kontor i Sigtuna - Stockholm Stockholm
Tömning av kontor ( grovavfall/möbler) - Kontor i Stockholm Stockholm
Tillfällig kontorshämtning av blandat grovavfall - Kontor i Stockholm Stockholm
Tillfällig hämtning/Destruktion av Hårddiskar etc - Företag i Göteborg Västra Götaland
Elektronikåtervinning - Umeå & Lund Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Kontorsåtervinning

Kontorsåtervinning är helt enkelt en tjänst där företag hämtar sopor från kontor för att sedan återvinna materialet. Det är en smart tjänst som används av många kontor idag. Från ett kontor uppstår det flera olika avfallsslag. Den i särklass största kategorin är papper. Ca 80-90% av det avfall som uppkommer vid ett kontor är papper. Det är viktigt att komma ihåg den det ofta finns affärskänslig information på det papper och annan media som slängs från ett kontor.

Jämför erbjudanden som finns på marknaden. Det finns många båda vad gäller pris och utförande!

Vilken tjänst skall vi välja?

Önskar man att materialet skall återvinnas med hjälp av ett vanligt sop- eller returpapperskärl har återvinningsföretagen svårt att garantera säkerheten. Använder man istället en lösning som kombinerar återvinning och säkerhetsdestruktion kan säkerheten garanteras genom hela återvinningsprocessen. Dessutom är valet av en kombinerad återvinningslösning och säkerhetsdestruktion ofta betydligt mer resurseffektivt än att t.ex. att själv stå och mala ner papper i en dokumentförstörare. Ofta finns det bättre saker man kan göra än att stå och vänta på att dokumentförstöraren skall jobba klart.

Vanliga material som lämpar sig för kontorsåtervinning:

Har ni en fungerande & miljöriktig kontorsåtervinning vid ert Kontor?

Har du frågor om Kontorsåtervinning? Få Gratis Rådgivning

Tel: 010-10 10 780

E-post: