Avfallsrådgivning

Rådgivning för avfallshantering? Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning för avfallshantering i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Skicka in en förfrågan eller ring oss direkt!

Rådgivning kring avfalls- & sophantering

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Rådgivning om avfallshantering

Rådgivning om avfallshantering och därigenom kunskap om hur restprodukter, avfall och sopor hanteras är en av nycklarna till en kostnadseffektiv avfallshantering. Ofta vet vi att det är bra att återvinna men vi vet inte varför det är bra. Boka en rådgivare som kan berätta för er vad som händer med avfallet från just er verksamhet. Allt från äppelskrutten och den gamla tidningen till produktionsspill från stora tryckerier och farligt avfall från Laboratorier.

Säkerställ er verksamhets kunskaper om avfallshantering. Hitta rätt rådgivare för avfallshantering.

Gratis rådgivning för verksamheter

Tel: 010-500 60 20

E-post: