Slamsugning vid verksamhet?

Slamsugning - Jämför upp till 5 Offerter för Slamsugning & andra återvinningsrelaterade tjänster i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis

Slamsugning

Senaste Förfrågningar

Tömning 3 kammarbrunn - Trollhättan Västra Götaland
Avfallshantering för 4-6 Byggprojekt för Byggföretag i Göteborg Västra Götaland
Helhetslösning - Restuarang på Kungsholmen Stockholm
Förorenade Massor - Byggföretag i Stockholm Stockholm
Rensning av Dagvattenbrunnar - Samfällighet i Sollentuna Stockholm

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Slamsugning

Slamsugning är ett samlingsnamn för uppsugning och borttransport av flytande avfall. Slamsugning görs typiskt av avloppsanläggningar men även uppsugning av slam i form av olja och fett från avskiljare. Ibland behövs även experter för att säkerställa vilket slam som skall slamsugas. De experterna får du också tag på genom en slamsugningsentreprenör.

OBS: Slam från enskilda avloppsanläggningar (tankar, slamavskiljare, "bajamajor", toakurar, toavagnar) samt alla fettavskiljare klassificeras som hushållsavfall och skall därför alltid tömmas av kommunens upphandlade entreprenör. Hitta rätt entreprenör för slamsugning.

Fakta: Slamsugning

  • De flesta slamsugningsentreprenörer har specialister för att hjälpa dig karaktärisera ditt avfall vid behov.
  • Slamsugning kan t.ex. behövas vid:
    • Spolning av avlopp & rör
    • Rensning av brunnar
    • Tömning av olje- och fettavskiljare
    • Rotskärningsarbeten

Se till att få en miljösmart och ekonomisk slamsugning efter er verksamhets behov.

Gratis Rådgivning för Verksamheter

Tel: 010-10 10 780

E-post: