Slamsugning vid er verksamhet?

Beskriv ert behov och jämför upp till 1-4 prisförslag för slamsugning & andra återvinningsrelaterade tjänster i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis!

Slamsugning

Nyligen utförda uppdrag:

Slamsugning/spolning av pumpgrop - Fastighet/BRF - Stockholm Stockholm
Spolning av avloppsledningar i ett parhus - Privatperson i Botkyrka Stockholm
Tömning av villapanna - Villa i Enköping Uppsala
Tömning och sanering av dieselcistern - Villa i Botkyrka Stockholm
Löpande tömning av spilloljetank & oljefilter - Verksamhet i Nacka Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Slamsugning

Slamsugning är ett samlingsnamn för uppsugning och transport av flytande avfall. Slamsugning görs typiskt i avloppsanläggningar men det förekommer även tömningar av olja och fett från avskiljare. Ibland behövs även experter för att säkerställa vilket typ av slam som skall slamsugas. De experterna får du tag på genom en slamsugningsentreprenör.

OBS: Slam från enskilda avloppsanläggningar (tankar, slamavskiljare, "bajamajor", toakurar, toavagnar) samt alla fettavskiljare klassificeras som hushållsavfall och skall därför alltid tömmas av kommunens upphandlade entreprenör. Hitta rätt entreprenör för slamsugning genom att kolla med din kommun!

Fakta: Slamsugning

  • De flesta slamsugningsentreprenörer har specialister för att hjälpa dig karaktärisera ditt avfall vid behov.
  • Slamsugning kan t.ex. behövas vid:
    • Spolning av avlopp & rör
    • Rensning av brunnar
    • Tömning av olje- och fettavskiljare
    • Rotskärningsarbeten

Se till att få en miljösmart och ekonomisk slamsugning efter er verksamhets behov.

Gratis rådgivning för verksamheter

Tel: 010-500 60 20

E-post: