Slamsugning vid verksamhet?

Slamsugning - Jämför upp till 4 Offerter för Slamsugning & andra återvinningsrelaterade tjänster i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis

Slamsugning

Nyligen utförda uppdrag:

Slamsugning - Villa i Tumba Stockholm
Spolning av avloppsledning - Säter i Dalarna Dalarna
Helhetslösning till Industri i Göteborg (300 årston tryckerispill mm) Västra Götaland
Marksanering/Slamsugning/ bprrtagning av Oljeavskiljare - Verkstad i Mora Dalarna
Mottagning av Oljeavskiljare & Förorenad Betong ( 5-10 ton) - Verksamhet i Mora Dalarna

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Slamsugning

Slamsugning är ett samlingsnamn för uppsugning och borttransport av flytande avfall. Slamsugning görs typiskt av avloppsanläggningar men även uppsugning av slam i form av olja och fett från avskiljare. Ibland behövs även experter för att säkerställa vilket slam som skall slamsugas. De experterna får du också tag på genom en slamsugningsentreprenör.

OBS: Slam från enskilda avloppsanläggningar (tankar, slamavskiljare, "bajamajor", toakurar, toavagnar) samt alla fettavskiljare klassificeras som hushållsavfall och skall därför alltid tömmas av kommunens upphandlade entreprenör. Hitta rätt entreprenör för slamsugning.

Fakta: Slamsugning

  • De flesta slamsugningsentreprenörer har specialister för att hjälpa dig karaktärisera ditt avfall vid behov.
  • Slamsugning kan t.ex. behövas vid:
    • Spolning av avlopp & rör
    • Rensning av brunnar
    • Tömning av olje- och fettavskiljare
    • Rotskärningsarbeten

Se till att få en miljösmart och ekonomisk slamsugning efter er verksamhets behov.

Gratis Rådgivning för Verksamheter

Tel: 010-10 10 780

E-post: