Återvinning eller hämtning av avfall? Vad kostar det?

Vi hjälper dig att hitta bästa möjliga lösning och pris för hämtning av avfall, oavsett om det handlar om bortforsling av byggavfall, grovsopor från din bostad eller en löpande hantering från er verksamhet.

avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning för BRF ( ca: 35 lgh samt 2 lokaler) - Malmö Skåne
Hård/Snabbstål samt elskrot - Industri i Nykvarn Stockholm
Löpande mänger hårdmetall / Snabbstål (2-3 årston) - Industri i landskrona Skåne
Löpande mängder HSS och Hårdmetallskrot - Verksamhet i Landskrona Skåne
Helhetslösning till Hotell i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Avfall

Avfall - Ett samlingsnamn för restprodukter och överblivet material från verksamheter och hushåll. Det rör sig alltså om allt material (avfall) som en innehavare inte längre kan bruka. Därmed inte sagt att någon annan kan se ett värde i ett avfall och därmed en tillgång - en återvinningsbar råvara. Vi hjälper er att jämföra de alternativ som finns på marknadens för hantering och hämtning av avfall från er verksamhet eller om du söker någon typ av avfallsutrustning.

Fakta - Avfall

Mycket har hänt inom avfallshantering de senaste åren. Procentandelen av återvinning har ökat dramatiskt och Sverige kan stoltsera med att vara en av de bästa nationerna i världen på att återvinna avfall. Förbättringen av avfallshantering har skett i flera led:

  1. Ökad kunskap och medvetenhet hos brukare (innehavare av avfall: företag, hushåll etc).
  2. Förbättrad logistik & teknik kring avfallshämtning och avfallshantering överlag.
  3. Förbättrad teknik kring processande och förädlande av avfall till råvara.

Läs med om avfall på wikipedia

Avfall - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv lösning för avfall från ert företag eller verksamhet? Här kan ni jämföra erbjudanden från upp till 5 godkända leverantörer som erbjuder återvinning & hantering av avfall.