Hushållssopor/Hushållsavfall?

Hushållssopor - Se över er hantering av Avfall. Få rätt pris & hämtningsfrekvens i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

hushållsavfall

Senaste Förfrågningar

Hämtning v KOntorsmöbler - centrala Göteborg Västra Götaland
Balpress för plast - Verksamhet i Falun Dalarna
Spillolja och oljefilter - Verkstad i Stockholm Stockholm
Löpande Elektronikåtervinning - Ljungby Kronoberg
Hämtning av Möbler m.m. - Västra Frölunda i Göteborg Västra Götaland

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Hushållssopor

Hushållssopor eller hushållsavfall kan namnet till trots uppstå både från privata hushåll och från verksamheter. För att göra det hela ännu mer komplicerat är inte allt avfall från hushåll, hushållsavfall. Vad som är hushållsavfall varierar dessutom mellan olika kommuner, och det är kommunerna som bestämmer om hushållsavfallet.

Hushållssopor & Hushållsavfall

Miljöbalkens definition av hushållsavfall återfinns i 15 kap, §2. "Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet". Generellt kan sägas att det handlar om din ”slaskpåse”. Det är bara kommunen, eller snarare en entreprenör upphandlad av kommunen som enligt lag får hämta ditt hushållsavfall.

Slam från enskilda avloppsanläggningar (tankar, slamavskiljare, "bajamajor", toakurar, toavagnar) samt avfall från fettavskiljare och klassificeras som hushållsavfall och därför alltid ska tömmas av kommunens entreprenör. Detta gäller också Trädgårdsavfall.

Har ni svårt att definiera om ert avfall är hushållsavfall eller inte? Skicka en förfrågan så hjälper vi dig att avgöra detta.