Hushållssopor/Hushållsavfall?

Hushållssopor - Se över er hantering av Avfall. Få rätt pris & hämtningsfrekvens i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

hushållsavfall

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning för BRF ( ca: 35 lgh samt 2 lokaler) - Malmö Skåne
Hård/Snabbstål samt elskrot - Industri i Nykvarn Stockholm
Löpande mänger hårdmetall / Snabbstål (2-3 årston) - Industri i landskrona Skåne
Löpande mängder HSS och Hårdmetallskrot - Verksamhet i Landskrona Skåne
Helhetslösning till Hotell i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Hushållssopor

Hushållssopor eller hushållsavfall kan namnet till trots uppstå både från privata hushåll och från verksamheter. För att göra det hela ännu mer komplicerat är inte allt avfall från hushåll, hushållsavfall. Vad som är hushållsavfall varierar dessutom mellan olika kommuner, och det är kommunerna som bestämmer om hushållsavfallet.

Hushållssopor & Hushållsavfall

Miljöbalkens definition av hushållsavfall återfinns i 15 kap, §2. "Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet". Generellt kan sägas att det handlar om din ”slaskpåse”. Det är bara kommunen, eller snarare en entreprenör upphandlad av kommunen som enligt lag får hämta ditt hushållsavfall.

Slam från enskilda avloppsanläggningar (tankar, slamavskiljare, "bajamajor", toakurar, toavagnar) samt avfall från fettavskiljare och klassificeras som hushållsavfall och därför alltid ska tömmas av kommunens entreprenör. Detta gäller också Trädgårdsavfall.

Har ni svårt att definiera om ert avfall är hushållsavfall eller inte? Skicka en förfrågan så hjälper vi dig att avgöra detta.