Avfalls- & återvinningsutrustning?

Vilken avfallsutrustning behöver ni? Beskriv bara vilka avfallsmängder och vilket material det gäller så ser vi till så att du får offerter på rätt utrustning.

Avfallsutrustning

Avfallsutrustning

Avfallsutrustning krävs ibland för att få en ekonomisk effektiv och miljösmart återvinningslösning från företag, fastigheter och andra inrättningar. För många av oss är det svårt att veta vilken typ av avfallsutrustning som är den bästa och mest lämpliga för er verksamhet. På Recycla.se löser du ditt problem. Exempel på avfallsutrustning som vi kan hjälpa till med är: 

  • Komprimator - mobila, stationära, vätsketäta m.m.
  • Balpress - varierar med material och kapacitet
  • Avfallskylare - minimerar lukt från t.ex. organiskt avfall
  • Kärlvändare - med eller utan lyft för att tömma i t.ex. en container.
  • Behållare & Container - Från 1 liters plastbehållare till 40 fots containers
  • Shredders/Rivare - Volymreducerande avfallsutrustning
  • Fatpress - komprimerar olika typer av fat/tunnor
  • Glaskross - Volymreducerar glas/glasförpackningar

Skicka in en förfrågan till oss så hjälper vi dig att få in offerter på de olika alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Om du inte riktigt vet vad ni behöver för utrustning eller om ni vill veta mer om olika alternativ, kontakta oss så kommer våra rådgivare hjälpa er att hitta en bra lösning. 

Få en lönsam & miljöriktig återvinning på ert företag & fastighet med rätt avfallsutrustning! 

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning - Hotell i Stockholm Stockholm
Tillfällig hämtning och destruktion av sekretess - Kontor i Gävle Gävleborg
Container för fyllnadsmassor - i Upplands-Väsby Stockholm
Container till byggavfall - villa i Lomma Skåne
Kartong/Wellpapp inkl komprimator till verksamhet i Ronneby Blekinge

Gratis rådgivning

Tel: 010-500 60 20

E-post: