Avfalls- & återvinningsutrustning?

Vilken avfallsutrustning behöver ni? Beskriv bara vilka avfallsmängder och vilket material det gäller så ser vi till så att du får offerter på rätt utrustning.

Avfallsutrustning

Avfallsutrustning

Avfallsutrustning krävs ibland för att få en ekonomisk effektiv och miljösmart återvinningslösning från företag, fastigheter och andra inrättningar. För många av oss är det svårt att veta vilken typ av avfallsutrustning som är den bästa och mest lämpliga för er verksamhet. På Recycla.se löser du ditt problem. Exempel på avfallsutrustning som vi kan hjälpa till med är:

  • Komprimator - mobila, stationära, vätsketäta m.m.)
  • Balpress - varierar med material och kapacitet)
  • Avfallskylare - minimerar lukt från t.ex. organiskt avfall)
  • Kärlvändare - med eller utan lyft för att tömma i t.ex. en container.
  • Behållare & Container - Från 1 liters plastbehållare till 40 fots containers
  • Shredders/Rivare - Volymreducerande avfallsutrustning
  • Fatpress - komprimerar olika typer av fat/tunnor
  • Glaskross - Volymreducerar glas/glasförpackningar

Skicka in en förfrågan till oss så hjälper vi dig att få in offerter på de olika alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Få en lönsam & miljöriktig återvinning på ert företag & fastighet med rätt avfallsutrustning!

Nyligen utförda uppdrag:

10st Moloks/Underjordsbehållare - Fastighetsbolag i Umeå Västerbotten
Bortforsling av TV - i Söderköping Östergötland
Avfallsutrustning för wellpapp/kartong - Lager i Jönköping Jönköping
30kbm skruvkomprimator - Industriellt företag i Hässleholm Skåne
Helhetslösning ( inkl. avfallsutrustning) för 500 årston med HDPE plast - Verksamhet i Härryda Västra Götaland

Gratis rådgivning

Tel: 010-500 60 20

E-post: