Hämtning av elektronikskrot?

Vi hjälper hushåll & verksamheter att hitta bästa lösning. Beskriv ditt behov & jämför 1-4 offerter från godkända företag över hela Sverige.

elektronikskrot

Nyligen utförda uppdrag:

Container för elskrot - Industri/Lager - Värnamo Jönköping
Elektronikskrot - Hushåll/ Privatperson - Växjö Kronoberg
Återvinning av 600kg scanner - Kontor - Mölndal Västra Götaland
Återvinning av kretskort - Privatperson - Partille Västra Götaland
Löpande hämtning av elskrot och ljuskällor - BRF - Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Elektronikskrot

Vi omger oss hela tiden av elektriska produkter. Tänk bara på hur många telefoner, radioapparater, datorer, TV-apparater vi omger oss själva med. Det är dessutom produkter som vi ofta är beroende av att de skall fungera. Elektronikskrot är dessutom den avfallskategori som kanske har störst potential att orsaka stora skador på miljön på grund av de ofta miljöfarliga komponenter som de består av. Det är särskilt viktigt att hitta en bra lösning för återvinning av elektronik då hanterat på rätt sätt är elektronik en värdefull resurs, men utförs återvinning av elektronik på fel sätt, eller inte alls, kan det få ödesdigra konsekvenser.

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv återvinning på ert företag eller verksamhet? Här kan ni jämföra erbjudanden från flera företag som erbjuder elektronikåtervinning, helt gratis!

Fakta: Elektronikskrot

  • Sverige är bland de bästa i världen på elektronikåtervinning. 2009 samlades 147 miljoner kilo elektriska och elektroniska produkter samt bärbara batterier in i Sverige. Det motsvarar nästan 16 kg per person, eller 2 fyllda Globen. Ligger du över eller under snittet tror du?
  • Elektronikåtervinning på rätt sätt gör en betydande skillnad för miljö.