Farligt Avfall

Skicka förfrågan & Jämför upp till 4 pris- & hanteringsförslag för hantering av allt inom Farligt Avfall. Få rätt pris & leverantör Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Farligt Avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande Bortforsling/mottagning av färgburkar - Verksamhet i Timrå Västernorrland
Destruktion av etylenglykol blandning - Industri i Norrköping - Östergötland Östergötland
Hämtning av farligt avfall - Industri i Arboga - Västmanland Västmanland
Farligt avfall - Skola i Stockholm Stockholm
Tillfällig hämtning - Farligt avfall - Företag i Bromma - Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Övrigt Farligt Avfall

Det är inte helt lätt att veta vad som är farligt avfall och vad som inte är det. Dessutom är en del farligt avfall klassat som farligt gods som har mycket hårda restriktioner gällande transport. Men, var inte orolig det finns många experter som kan hjälpa dig. Med vår tjänst recycla.se kommer du snabbt, gratis & enkelt i kontakt med dem via vårt offertformulär.