Återvinning Glykol?

Återvinning av Glykol - Skicka förfrågan & Få Priser! Jämför upp till 4 offerter för återvinning av Glykol. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Glykol

Nyligen utförda uppdrag:

Destruktion av etylenglykol blandning - Industri i Norrköping - Östergötland Östergötland
Glykolåtervinning - Företag i Göteborg Västra Götaland
Bortforsling av glykol med destruktion ( 8 kbm) - Verksamhet i Huddinge Stockholm
Bortforsling av Glycol/Kylvatten för destruktion - Stockholm Stockholm
Farligt Avfall ( Glykol) - Bilverkstad i Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Glykol

Återvinning av Glykol ( ofta begagnad kylarvätska): Det finns många företag som är specialister på att hanterar, transportera och återvinna glykol. Du når dem alla med recycla.se. Skicka en förfrågan och se efter vem som kan hjälpa er på bästa sätt.