Återvinning av glykol?

Skicka en förfrågan & få priser! Jämför 1-4 offerter för återvinning av glykol. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Glykol

Nyligen utförda uppdrag:

Tillfällig hämtning av ca 1000l glykol - Industri i Halmstad Halland
Prisförfrågan från student gällande glykol Östergötland
Bortforsling av diverse grovsopor, färgspill m.m. - Villa i Rönning Stockholm
Helhetslösning till verkstad - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland
Hämtning och destruktion glykol/vattenblandning - Verksamhet i Varberg Halland

Återvinning av glykol

Återvinning av glykol (ofta begagnad kylarvätska): Det finns många företag som är specialister på att hantera, transportera och återvinna glykol. Du når dem alla med recycla.se. Skicka en förfrågan och se efter vem som kan hjälpa er på bästa sätt till bästa pris!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: