Fastighetnära insamling - FNI

Här hittar du samlad information och priser inom återvinning, återvinningstjänster & utrustning för fastighetsnärainsamling. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för just era behov, oavsett om det handlar om en tillfälligt uppdrag eller en kontinuerlig lösning från ert kontor, bostadsrättsförening eller annan verksamhet.

Fastighetsnära insamling

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av glas & papper - Underjordsbehållare - BRF Södermalm Stockholm
Helhetslsösning ( FNI mm) - BRF på (Marieberg) Kungsholmen Stockholm
Löpande FNI mm - BRF ( 130 lgh) - Södermalm Stockholm
Löpande FNI till BRF i (55462) Jönköping Jönköping
Helhetslösning till BRF (100lgh) - Ribersborg - Malmö Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Det skall vara lätt att göra rätt!

Här hittar du information och lösningar för Er återvinning. Vi Svenskar är globalt sett relativt bra på återvinning. Men bara för det förväntar sig ingen att du behöver veta allt om återvinning för att göra rätt, det finns nämligen många företag som kan hjälpa dig med det! Se till att få bästa möjliga avkastning på ditt avfall både ur ett miljöperspektiv och ett direkt ekonomiskt perspektiv.