Fastighetnära insamling - FNI

Här hittar du samlad information & priser inom återvinning, återvinningstjänster & utrustning för fastighetsnärainsamling. Skicka en förfrågan & få 1-4 offerter!

Fastighetsnära insamling

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning - Fastighet/BRF - Stockholm Stockholm
Löpande FNI/avfallshantering till Samfällighet i Sollentuna Stockholm
Löpande (varannan vecka) plaståtervinning - BRF i Stockholm Stockholm
Löpande FNI till BRF (3 lägenheter) - Stockholm Stockholm
Löpande FNI - BRF i centrala Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Det skall vara lätt att göra rätt!

Här hittar du information och lösningar för er återvinning. Vi svenskar är globalt sett relativt bra på återvinning. Men bara för det förväntar sig ingen att du behöver veta allt om återvinning för att göra rätt, det finns nämligen många företag som kan hjälpa dig med det! Se till att få bästa möjliga avkastning på ditt avfall både ur ett miljöperspektiv och ett direkt ekonomiskt perspektiv.