Återvinning av tidningar

Skapa en förfrågan med era behov och få 1-4 offerter på hämtning & återvinning av tidningar från er verksamhet!

Återvinning & hämtning av Tidnignar

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av förpackningar - Villa i Lidingö Stockholm
Helhetslösning till kontor - Stockholm Stockholm
Löpande FNI - Fastighet/Störrea Fastighetsbolag - Göteborg Västra Götaland
Löpande FNI från BRF i Tyresö Stockholm
Helhetslösning till större samfällighet ( 6 miljöhus)- Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Det skall vara lätt att göra rätt!

Här hittar du information och lösningar för er återvinning. Vi svenskar är globalt sett relativt bra på återvinning. Men du behöver inte veta allt om återvinning för att göra rätt, det finns nämligen många företag som kan hjälpa dig med det! Se till att få bästa möjliga avkastning på ditt avfall både ur ett miljöperspektiv och ett direkt ekonomiskt perspektiv.