Fyllnads- & Schaktmassor

Behöver du hjälp med att transportera bort och hantera fyllnads- och schaktmassor? Skapa en kostnadsfri förfrågan och få 1-4 pris- och hanteringsförslag. Snabbt, enkelt & gratis!

Nyligen utförda uppdrag:

Bortforsling av jord - Villa i Borlänge Dalarna
Container önskas till fyllnadsmassor - Villa i Sollentuna Stockholm
Marksanering av industritomt med lätt förorening (1500-2000 m3 massor)- Verksamhet i Mölndal Västra Götaland
Bortforsling av gammal kompost - Villa i Uppsala Uppsala
Tömning av oljeavskiljare samt sandfång - Butik i Helsingborg Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Det skall vara lätt att göra rätt!

Vi svenskar är globalt sett relativt bra på återvinning. Men bara för det förväntar sig ingen att du behöver veta allt om återvinning för att göra rätt, det finns nämligen många företag som kan hjälpa dig med det! Se till att få bästa möjliga avkastning på ditt avfall både ur ett miljöperspektiv och ett direkt ekonomiskt perspektiv.