Förorenade fyllnads- & schaktmassor

Behöver du hjälp med att transportera bort och hantera förorenade fyllnads- & schaktmassor? Skapa en förfrågan och få 1-4 prisförslag. Snabbt, enkelt & gratis!

Nyligen utförda uppdrag:

Marksanering av ca 100m3 förorenade massor - Verksamhet i Sölvesborg Blekinge
Marksanering av Förorenade Massor - Fastighet/BRF - Borås Västra Götaland
Analys och omhändertagande av 500kubik förorenade massor - Verksamhet i Karlstad Värmland
Container för blåbetong - Villa - Nacka Stockholm
1000 ton (FA) Förorenade massor/Farligt Avfall - Byggföretag - Karlstad Värmland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Det skall vara lätt att göra rätt!

Vi svenskar är globalt sett relativt bra på återvinning. Men det betyder inte att du behöver veta allt om återvinning för att göra rätt, det finns nämligen många företag som kan hjälpa dig med det! Se till att få bästa möjliga avkastning på ditt avfall både ur ett miljöperspektiv och ett direkt ekonomiskt perspektiv.