Förorenade Fyllnads- & Schaktmassor

Behöver du hjälp med att transporta bort och hantera förorenade fyllnads- & schaktmassor? Skapa en förfrågan och få 1-4 pris- och hanteringsförslag. Snabbt, Enkelt & Gratis!

Nyligen utförda uppdrag:

Mottagning av Bygg, skrot, betong ( ca: 50 ton) - Boden Norrbotten
50 000 m3 mark av riskklass 2 I Gästrikland. Gävleborg
Förorenade massor (IFA/MKM - DDT kontaminerade massor) - Byggprojekt i Handen Stockholm
1500 Ton Schaktmassor, Företag i Södermanland Södermanland
Farligt avfall/Förorenade massor - Tjärbeläggning ( ca: 400 ton) för företag i Borlänge Dalarna

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Det skall vara lätt att göra rätt!

Här hittar du information och lösningar för Er återvinning. Vi Svenskar är globalt sett relativt bra på återvinning. Men bara för det förväntar sig ingen att du behöver veta allt om återvinning för att göra rätt, det finns nämligen många företag som kan hjälpa dig med det! Se till att få bästa möjliga avkastning på ditt avfall både ur ett miljöperspektiv och ett direkt ekonomiskt perspektiv.