Glasåtervinning - Returglas

Vi hjälper er att hitta bästa lösningen för hämtning av returglas från er verksamhet eller fastighet. Skicka en kostnadsfri förfrågan och jämför upp till 4 offerter från godkända återvinningsföretag i er kommun. Snabbt, enkelt & miljösmart!

glasåtervinning/återvinning av glas

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning för BRF ( ca: 35 lgh samt 2 lokaler) - Malmö Skåne
Löpande ( Veckovis) Avfallshantering - Restaurang i Bromma Stockholm
Löpande hämtning av glas & papper - Underjordsbehållare - BRF Södermalm Stockholm
Helhetslsösning ( FNI mm) - BRF på (Marieberg) Kungsholmen Stockholm
Löpande Glasåtervinning (1-2 ggr/m) - Företag i Älvdalen, Dalarna Dalarna

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Glasåtervinning

Glasåtervinning - Glas är ett material som är lätt att återvinna givet att man hanterar det rätt i processen för glasåtervinning. Det beror delvis på att glas i sig är relativt homogent och därmed lämpar sig för återvinning. Vid glasåtervinning smälts glaset ner och blir sedan nytt glas. Det är dock viktigt att färgseparera glas i färgat och ofärgat glas i Sverige. Från glasåtervinning tillverkas produkter som: Glasförpackningar, Glasull, Skumglas för att nämna några.