Organiskt Avfall - Hämtning/Återvinning

Det finns många företag som erbjuder hämtning, hantering & återvinning av organiskt avfall. Jämför Offerter från kvalitetssäkrade leverantörer - Gratis!

organiskt avfall

Senaste Förfrågningar

Löpande avfallshantering - Företgsmatsal till större företag i centrala Stockholm Stockholm
Helhetslösning till Hotell i Norrköpings kommun Östergötland
Helhetslösning till större verksamhet på Södermalm Stockholm
Hjälp med bortforsling av Grovavfall - Stockholm Stockholm
Löpande avfallshantering ( 4 soprum) - Samfällighet i Uppsala Uppsala

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Återvinning av biologiskt avfall

Behöver du hjälp med återvinning av organiskt avfall från industri, restaurang, hotell, djurskötsel eller annan verksamhet? Beroende på avfallets karaktär och uppkomstplats kan det klassas som verksamhetsavfall, hushållsavfall eller farligt avfall. Oavsett detta har du ofta möjlighet att sänka avfallskostnaderna genom att se över er hantering. Vi har samlat de bolag som är experter på detta och vi hjälper dig helt kostnadsfritt att ta reda på vilka företag som finns på marknaden och vad de kan erbjuda er.

Produceras det större mängder med organiskt avfall från er verksamhet kan det vara lämpligt med någon form av avfallsutrustning t.ex. en komprimator för organiskt avfall.

Vad händer med det organiska avfallet?

Vilken behandlingsmetod som används beror dels på avfallets karaktär, men också vad det finns för behandlingsanläggningar i er region.

  • Rötning - Produktion av Biogas
  • Kompostering - Tillverkning av jordförbättringsmedel
  • Gödsling - Jordförbättring
  • Energiutvinning - Förbränning för produktion av el & värme

Organiskt Avfall från Verksamheter:
- Jämför Offerter för hämtning & hantering


Organiskt avfall från Hushåll
:
- Kontakta din kommun