Återvinning av plast - vi hjälper dig hitta bästa lösningen

Skapa en prisförfrågan nedan och få 1-4 offerter från godkända återvinningsföretag över hela Sverige!

återvinning plast

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning - Industri/Lager - Stockholm Stockholm
Helhetslösning - Industri/Lager - Linköping Östergötland
Plaståtervinning - Industri/Lager - Örebro Örebro
Plaståtervinning (PVC) - Industriell verksamhet - Risktäckande - Flera Län/Rikstäckande/Internationellt
Löpande mottagning av well och plast - Industri/Lager - Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning av plast

Plast är ett mycket användbart material och finns i många produkter som vi dagligen använder. Plast är också mycket användbart vid återvinning s.k. plaståtervinning. De allra flesta plastprodukter har en märkning som talar om för oss vilken plasttyp det är. Den informationen underlättar också mycket vid plaståtervinning. I detta avsnitt hittar du information om plaståtervinning generellt och om de vanligaste plastsorterna som går att återvinna. Vid plaståtervinning gäller samma tumregler som vid övrig återvinning, om man vill maximera ersättning vid plaståtervinning. Stora volymer, enhetligt material och rent material. Lycka till med Er plaståtervinning!

Har man lite större volymer är det så gott som alltid både ekonomiskt och miljömässigt effektivt att skaffa sig någon form av komprimerande utrustning för att öka densiteten på avfallet. Beroende på vilken typ av plast det handlar om bör man undersöka olika typer av komprimering/granulering. Ofta lämpar sig en balpress elelr en komprimator för plast, medan i andra fall vill man granulera materialet för att få effektiva transporter samt att få rätt ersättning för materialet. 

Plaståtervinning - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv återvinning av plast vid ert företag eller byggnadsplats? Vi hjälper dig att samla in upp till 5 erbjudanden från godkända leverantörer.