Återvinning av plast - vi hjälper dig hitta bästa lösningen

Skapa offertförfrågan nedan och få upp till 4 offerter från godkända återvinningsföretag över hela Sverige. Snabbt, Enkelt & Gratis!

återvinning plast

Nyligen utförda uppdrag:

Balpress & helhetslösning till E-handel i Hägersten i Stockholm Stockholm
Helhetslösning ( inkl. Komprimator) - till Företag i Mölnlycke Västra Götaland
Helhetslösning - Verksamhet i Frihamnen i Stockholm Stockholm
Löpande avfallslösning - Företag i Göteborg Västra Götaland
Balpress för mjukplast till Företag i Ovanåker Gävleborg

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Plast

Plaståtervinning. Plast är ett mycket användbart material och finns i många produkter som vi dagligen använder. Plast är också mycket användbart vid återvinning s.k. plaståtervinning. De allra flesta plastprodukter har en märkning som talar om för oss vilken plasttyp det är. Den informationen underlättar också mycket vid plaståtervinning. I detta avsnitt hittar du information om plaståtervinning generellt och om de vanligaste plastsorterna som går att återvinna. Vid plaståtervinning gäller samma tumregler som vid övrig återvinning, om man vill maximera ersättning vid plaståtervinning. Stora volymer, enhetligt material och rent material. Lycka till med Er plaståtervinning!

Har man lite större volymer är det så gott som alltid både ekonomiskt och miljömässigt effektivt att skaffa sig någon form av komprimerande utrustning för att öka densiteten på avfallet. Beroende på vilken typ av plast det handlar om skall man undersöka olika typer av komprimering/granulering. Ofta lämpar sig en balpress elelr en komprimator för plast, medan i andra fll vill man granulera materialet för att få effektiva transproter samt att få rätt ersättning för materialet. 

Plaståtervinning - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv återvinning av plast vid ert företag eller byggnadsplats? Vi hjälper dig att samla in upp till 5 erbjudanden från godkända leverantörer.