Träavfall

Vi hjälper er att hitta den mest kostnadseffektiva och miljösmarta lösningen. Få 1-4 offerter från godkända återvinningsföretag för träavfall över hela Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

återvinning av träavfall

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av trä och träemballage - Industri i Härryda Västra Götaland
Helhetslösning till Industriell företag - Södertälje Stockholm
Löpande hämtning av träpallar - Byggföretag i Göteborg Västra Götaland
Återvinningslösning till Lager - Kungsbacka Halland
Bortforsling av metallskrot och trä - Industri i Malmö Skåne

 

 

Träavfall

Trä är det enda 100 procent förnyelsebara, återanvändbara och biologiskt nedbrytbara resurs vi har, vilket gör det viktigt att vi hanterar trä på ett ansvarsfullt sätt. Se dig omkring och du kan snart konstatera att vi har material av trä runt oss 24 timmar om dygnet. Vill du återvinna träavfall? Se då till att till att återvinningen av trä sker på rätt sätt av rätt leverantör.

Utöver rätt leverantör av hämtning & återvinning är det, vid lite större mängder, ofta lämpligt att skaffa sig någon form av komprimator för träavfall för att minimera dyra transporter.

Träavfall - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv hantering av träavfall vid ert företag eller byggnadsplats? Vi hjälper dig att samla in upp till 4 prisförslag från godkända leverantörer.