Träavfall - Återvinning / Hämtning?

Vi hjälper er helt gratis att få svar på den frågan! - Skicka förfrågan & jämför upp till 5 offerter från godkända återvinningsföretag för träavfall över hela Sverige. Snabbt, enkelt & miljösmart!

återvinning av träavfall

Senaste Förfrågningar

Avfallshämtning från verksamhet i Göteborg Västra Götaland
Mottagning av RT Flis i Boråstrakten - Västra Götaland Västra Götaland
Hämtning av Pall mm - Lager i Göteborg Västra Götaland
Löpande krossning & Avsättning av 2.000 kbm/ÅR Träpall mm - Gävleborg Gävleborg
Rullkomprimator till större industriell aktör i Kronoberg Kronoberg

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Träavfall

Trä är det enda 100 procent förnyelsebara, återvinningsbara, återanvändbara och biologiskt nedbrytbara resurs vi har, vilket gör det viktigt att vi hanterar trä på ett ansvarsfullt sätt. Se dig omkring och du kan snart konstatera att vi har material av trä runt oss 24 timmar om dygnet. Vill du återvinna träavfall? Se då till att till att återvinningen av trä sker på rätt sätt av rätt leverantör.

Utöver rätt leverantör av hämtning & återvinning är det , vid lite större mängder, ofta lämpligt at skaffe sig någon form av komprimator för träavfall för att minimera dyra transporter.

Träavfall - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv hantering av träavfall vid ert företag eller byggnadsplats? Vi hjälper dig att samla in upp till 5 erbjudanden från godkända leverantörer.