Träpallar - Hämtning / Återvinning?

Vi hjälper er helt gratis att få svar på den frågan! - Skicka förfrågan & jämför upp till 5 offerter från godkända återvinningsföretag för träpallar över hela Sverige. Snabbt, enkelt & miljösmart!

återvinning av träpall

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning av träpallar - Lager i Askim - Göteborg Västra Götaland
Helhetslösning till Industri i Göteborg (300 årston tryckerispill mm) Västra Götaland
Hämtning av träemballage - Verksameht i Gävle Gävleborg
Löpande avfallslösning - Butik på Norra Djurgårdstaden, Stockholm Stockholm
Helhetslösning för avfall till företag i Stockholm & Karlskrona - Flera Län/Rikstäckande/Internationellt

 

 

Träavfall

Trä är det enda 100 procent förnyelsebara, återvinningsbara, återanvändbara och biologiskt nedbrytbara resurs vi har, vilket gör det viktigt att vi hanterar trä på ett ansvarsfullt sätt. Se dig omkring och du kan snart konstatera att vi har material av trä runt oss 24 timmar om dygnet. Vill du återvinna träavfall? Se då till att till att återvinningen av trä sker på rätt sätt av rätt leverantör.

Utöver rätt leverantör av hämtning & återvinning är det , vid lite större mängder, ofta lämpligt at skaffe sig någon form av komprimator för träavfall för att minimera dyra transporter.

Träavfall - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv hantering av träavfall vid ert företag eller byggnadsplats? Vi hjälper dig att samla in upp till 5 erbjudanden från godkända leverantörer.