Träpallar - Hämtning / Återvinning?

Vi hjälper er helt gratis att få svar på den frågan! - Skicka förfrågan & jämför upp till 5 offerter från godkända återvinningsföretag för träpallar över hela Sverige. Snabbt, enkelt & miljösmart!

återvinning av träpall

Nyligen utförda uppdrag:

Bortforsling av grovsopor - Kontor i Stockholm Stockholm
Bortforsling av träpallar - Lager i Sigtuna Stockholm
Bortforsling av träpall - Stockholm Stockholm
Bortforsling av pallar & kartong - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland
Löpande hämtning av träpallar - Byggföretag i Göteborg Västra Götaland

 

 

Träavfall

Trä är det enda 100 procent förnyelsebara, återanvändbara och biologiskt nedbrytbara resurs vi har, vilket gör det viktigt att vi hanterar trä på ett ansvarsfullt sätt. Se dig omkring och du kan snart konstatera att vi har material av trä runt oss 24 timmar om dygnet. Vill du återvinna träavfall? Se då till att till att återvinningen av trä sker på rätt sätt av rätt leverantör.

Utöver rätt leverantör av hämtning & återvinning är det, vid lite större mängder, ofta lämpligt att skaffa sig någon form av komprimator för träavfall för att minimera dyra transporter.

Träavfall - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv hantering av träavfall vid ert företag eller byggnadsplats? Vi hjälper dig att samla in upp till 4 prisförslag från godkända leverantörer.