Hans Andersson Recycling AB

Rating: 0.0 - Inga

Hans Andersson Recycling AB är ett kvalitetssäkrat och godkänt företag som du kan jämföra offerter från här på Recycla.se. Här nedanför hittar du lite information om Hans Andersson Recycling AB.

Hans Andersson Recycling AB - Beskrivning av verksamheten:

Skicka en förfrågan till oss gällande nationella & rikstäckande upphandlingar för allt inom avfallshantering & återvinning enligt nedan. Vi hjälper naturligtvis även till med uppdrag från lokala eller regionala aktörer.

Hans Andersson Recycling AB är särskilt intresserade av att hjälpa dig med:

Elektronikskrot, Farligt Avfall, Plaståtervinning, Returpapper/ Kartong/ Wellpapp, Glas/Glasåtervinning, Skrot & Metall, Trä/Returträ, Fyllnadsmassor, Möbler/ Grovsopor, Säkerhetsdestruktion, Blandat/ Brännbart avfall, Bygg- & Rivningsavfall, Övriga Tjänster, Krossning & Förädling, Förpackningar / Tidningar, Biologiskt- & Matavfall, Marksanering/Slamsugning, Avfallsutrustning (komprimerande m.m.), Fordon, Ädla & Specialmetaller, Batterier, Container / Byggsäckar, Tillfällig hämtning

Hans Andersson Recycling AB är särskilt konkurrenskraftiga i följande områden:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Östergötland, Skåne, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, - Flera Län/Rikstäckande/Internationellt