Suez (Sita) Sverige AB

Rating: 0.00 - Inga

Suez (Sita) Sverige AB är ett kvalitetssäkrat och godkänt företag som du kan jämföra offerter från här på Recycla.se. Här nedanför hittar du lite information om Suez (Sita) Sverige AB.

Suez (Sita) Sverige AB - Beskrivning av verksamheten:

Rikstäckande lösningar och nationella kunder. Vi utför även lokala & regionala uppdrag.

Suez (Sita) Sverige AB är särskilt intresserade av att hjälpa dig med:

Elektronikskrot, Farligt Avfall, Plaståtervinning, Returpapper/ Kartong/ Wellpapp, Glas/Glasåtervinning, Skrot & Metall, Trä/Returträ, Fyllnadsmassor, Möbler/ Grovsopor, Säkerhetsdestruktion, Blandat/ Brännbart avfall, Bygg- & Rivningsavfall, Övriga Tjänster, Krossning & Förädling, Förpackningar / Tidningar, Biologiskt- & Matavfall, Marksanering/Slamsugning, Avfallsutrustning (komprimerande m.m.), Fordon, Ädla & Specialmetaller, Batterier, Container / Byggsäckar, Tillfällig hämtning

Suez (Sita) Sverige AB är särskilt konkurrenskraftiga i följande områden:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Östergötland, Skåne, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, - Flera Län/Rikstäckande/Internationellt