Suez (Sita) Sverige AB

Rating: 0.00 - Inga

Suez (Sita) Sverige AB är ett kvalitetssäkrat och godkänt företag som du kan jämföra offerter från här på Recycla.se. Här nedanför hittar du lite information om Suez (Sita) Sverige AB.

Suez (Sita) Sverige AB - Beskrivning av verksamheten:

Rikstäckande lösningar och nationella kunder. Vi utför även lokala & regionala uppdrag.

  • Godkända av Stockholm Vatten och Avfall för hämtning av grovavfall, elavfall och kyl- och frysmöbler i Stockholms kommun.
  • ISO certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.
  • ISO certifierade enligt kvalitetsledningssytemet ISO 9001.
  • Tillstånd från Länsstyrelsen till yrkesmässiga vägtransporter av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall.

Suez (Sita) Sverige AB är särskilt intresserade av att hjälpa dig med:

Elektronikskrot, Farligt Avfall, Plaståtervinning, Returpapper, Glasåtervinning, Skrot & Metall, Trä/Returträ, Fyllnadsmassor, Möbler/ Grovsopor, Säkerhetsdestruktion, Blandat/ Brännbart avfall, Bygg- & Rivningsavfall, Övrigt/Annat, Krossning & Förädling, Förpackningar / Tidningar, Organiskt avfall, Slamsugning, Avfallsutrustning, Fordon, Ädla & Specialmetaller, Batterier, Container / Byggsäckar, Tillfällig hämtning

Suez (Sita) Sverige AB är särskilt konkurrenskraftiga i följande områden:

Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Örebro, Östergötland, Skåne, Södermanland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, - Flera Län/Rikstäckande/Internationellt