Stena Recycling AB

Rating: 0.00 - Inga

Stena Recycling AB är ett kvalitetssäkrat och godkänt företag som du kan jämföra offerter från här på Recycla.se. Här nedanför hittar du lite information om Stena Recycling AB.

Stena Recycling AB - Beskrivning av verksamheten:

Stena Recycling AB är verksamma över hela Sverige. Både på nationell, regional och lokal nivå.

Stena Recycling AB är särskilt intresserade av att hjälpa dig med:

Elektronikskrot, Farligt Avfall, Plaståtervinning, Returpapper, Glasåtervinning, Skrot & Metall, Trä/Returträ, Fyllnadsmassor, Möbler/ Grovsopor, Blandat/ Brännbart avfall, Bygg- & Rivningsavfall, Övrigt/Annat, Krossning & Förädling, Förpackningar / Tidningar, Organiskt avfall, Slamsugning, Avfallsutrustning, Fordon, Ädla & Specialmetaller, Batterier, Container / Byggsäckar, Tillfällig hämtning

Stena Recycling AB är särskilt konkurrenskraftiga i följande områden:

- Flera Län/Rikstäckande/Internationellt