Avfall i Göteborg? Hitta Bästa Pris Direkt!

Vad kostar avfallshantering för ert Företag i Göteborg? Skicka förfrågan & Jämför erbjudanden från avfallsföretag för en miljöriktig & ekonomiskt effektiv avfallshantering! Snabbt, enkelt & Gratis!

Se över er avfallshantering & sänk era avfallskostnader

Det finns många både Företag, både kommunala och privata Avfallshantering & Avfall i Göteborg. De har alla gemensamt med att de vill hjälpa er med ert avfall i Göteborg, så att ni får en miljöriktig och kostnadseffektiv återvinning. På Recycla räcker det med om ni frågor oss så ser vi till att alla våra godkända återvinningsföretag får din förfrågan om avfall i göteborg.

Få en kostnadseffektiv & miljöriktig avfallshantering av på ert Företag!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: