Om Recycla

En jämförelsesajt för allt inom återvinning och avfallshantering

Recycla tillhandahåller Sveriges bästa leverantörer inom avfallshantering och återvinning. Vi uppmanar till ständig innovation och utveckling för att både företag och privatpersoner ska kunna återvinna så enkelt som möjligt.

Recycla Logo

Vår vision

Varför Recycla finns och våra värderingar

I ett samhälle som konstaterat lever över sina tillgångar är det avgörande med bolag som innoverar och hittar nya lösningar. Vi samlar och stöttar de aktörer som aktivt jobbar för att vi ska kunna leva som vi gör både nu och i framtiden.


Recycla pushar de som drar det tunga lasset, utbildar sig och utmanar gamla sättet att tänka så att företag och privatpersoner inte behöver lägga någon större tankekraft på hur effektiv och avfallshantering och återvinning går till. Recycla samlar helt enkelt de som är absolut bäst på att återvinna.


Genom att göra det enkelt att hitta rätt leverantör och lösning är vårt mål att bygga ett standardiserat återvinningsbeteende, där vi dessutom gör det identitetsstärkande att använda vår tjänst — både för företag och privatpersoner.


Recycla samlar alla parter — både digitalt och mentalt — och ser till att vi gemensamt verkar för en mer hållbar framtid. Hos oss är ALLA inblandade hjältar

lightning usp

Snabbt

Vi lever i en kritisk tid där överkonsumtion av naturresurser har blivit vardag. Därför vill vi utbilda och informera hur det inte behöver vara svårt eller tidskrävande att hitta, jämföra eller boka en hållbar lösning på återvinning- och/eller avfallsproblem.


Vi gör det som tidigare var komplicerat till något enkelt, det som inte prioriterats omvandlar vi till en lägsta standard och det som känts långsamt och tråkigt till en snabb och modern lösning.

smile usp

Enkelt

Det ska inte vara svårt att göra rätt — det är därför Recycla finns. Vi är och vill vara det enklaste och mest uppenbara valet när det kommer till att jämföra och boka lösningar.


Genom att sänka tröskeln när det kommer till att hitta rätt lösning, ökar vi antalet privatpersoner, företag, organisationer och föreningar som väljer att återvinna korrekt.

heart usp

Hållbart

Vi på Recycla är inga passiva by- standers, vi är engagerade, framåtlutande och drivna i vår approach till att skapa en hållbar framtid. Genom vår tjänst främjar vi en cirkulär ekonomi, samtidigt som vi skapar vi förutsättningar för en mer effektiv användning av jordens resurser.


För oss på Recycla handlar hållbarhet inte bara om miljöfrågor, det handlar också om att återvinning ska ha en kommersiell hållbarhet. Något vi gör till verklighet.

Vår mision

Historian bakom Recycla

Kan ett lands samlade miljöpåverkan minska genom en ökad digitalisering av avfalls- och återvinningsindustrin? Den frågan ställde vår grundare för över 10 år sedan, och övertygelsen om att så var fallet blev också startskottet för Recycla.


Recycla är idag smörjmedlet i återvinningsbranschen och bidrar till ökad transparens, tillgänglighet och konkurrens på marknaden, med syfte att hjälpa alla aktörer i samhället att tillvarata resurser mer effektivt.


Så här i efterhand inser vi att vi kanske var lite tidiga på bollen, då vi insåg att IT-mognaden i branschen låg en bra bit under samhället i övrigt. Vi har alltid varit och kommer alltid att vara en av de drivande krafterna i branschen. Men, i sanningens namn ser vi fortfarande prydligt uppställda faxmaskiner på kontoren hos våra partners, även om de blir färre och färre.

VD

Varför vi är annorlunda

No time to waste!

Vid varje givet tillfälle, för varje material och plats så strävar vi efter att möta dina behov så snabbt och enkelt som möjligt med hållbara lösningar.

VD

Inom EU:s avfallshierarki finns det uppenbara ekonomiska och miljömässiga fördelar att hitta lösningar inom. Men för att klara det behövs en aktör som gör det enkelt att hitta, jämföra och besluta vilken lösning eller leverantör som lämpar sig bäst.


Vi tycker inte det är rimligt att man ska spendera massor med tid och pengar för att kunna återvinna på ett bra sätt. Vi vet att våra naturtillgångar, vår tid och våra pengar är ändliga resurser.


Varför ska man Recycla?

Vi äger inga soptippar, lastbilar, deponier eller återvinningsanläggningar där intäkterna maximeras genom att samhället genererar så mycket avfall som möjligt.


Vi äger kod, kunskap om återvinning och vi har samlat avfalls – återvinningsindustrin på en plattform så att du kan jämföra alla möjliga lösningar för ditt unika behov.


Vi vill också ge dig vår kunskap och att du, privatperson, verksamhet eller förening, skapar en förfrågan så att du hittar en effektiv och hållbar återvinningslösning som både sparar dig tid och pengar med en positiv påverkan på miljön.

Recycla arbetar ständigt för driva hela vår sektor framåt — både genom partnerskap och innovation.


Vårt erbjudande handlar om mer än att ta ett bra beslut gällande val av avfallshantering och återvinning — det handlar om att sätta ’att recycla’, att ha ett aktivt återvinningsbeteende, som en lägsta standard för både svenska företag och privatpersoner. Att göra hanteringen av avfall till en lika viktig och naturlig del i innovation- och konsumtionsprocessen som att dra bankkortet eller betala en faktura.


Det handlar om att förbättra ett inrotat beteende genom att erbjuda ett bättre alternativ här och nu — för tiden rinner oss ur händerna.

Recycla, no time to waste


Vi på Recycla

Nyfiken på vilka som är bakom Recycla? Ta en kik på vårt team här.

Se teamet på Recycla
VD