Grovsopshämtning i Malmö

Vad kostar det? Vem kan hämta? Vi har samlat kvalitetssäkrade Sophämtare i Malmö. Vi hjälper dig att samla in offerter för hämtning av Grovsopor och Grovavfall. Få rätt lösning till rätt Pris för ert företag, bostad, bostadsrättsförening eller från annan verksamhet.

Hämtning av grovsopor i Malmö

Det finns flera företag som är specialister på att hämta grovsopor.

Du behöver alltså inte be grannen om hjälp, hyra släp eller försöka ta dig till tippen.

Många företag gör allt åt dig - du behöver bara välja en aktör!

Skapa en förfrågan för att se efter vilka företag som vill hjälpa dig med hämtning av grovsopor i Malmö!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: