Lantbruksplast/Ensilageplast

Lantbruksplast

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Vägledning till definitionen av hushållsavfall

Återvinning av Lantbruksplast

Det finns många företag som erbjuder hämtning & återvinning av Lantbruksplast. Inte sällan kan hämtningskostnaden finansieras av materialintäkten så att man får en kostnadsneutral hantering. Har du lite större och löpande mängder har du goda möjligheter att få en intäktsgenererande hantering.

Har man större mängder kan det vara bra att skaffa sig komprimerande utrustning för att göra balar av materialet. Söker du efter komprimerande utrustning. Skapa en gratis förfrågan Här.

Lantbruksplast är ett samlingsnamn för plaster som uppkommer vid ett lantbruk. Tänk på att hålla materialet så rent som möjligt från främmande material för at få en så bra hantering som möjligt. Lantbruksplast kan bestå av många olika produkter och vara tillverkade av olika typer av plaster ex.

  • Storsäckar
  • Ensilagesträckfilm/Ensilagefilm
  • Plastfolie (ex. mantelfolie, plansilofolie,ensligeslang m.m.)
  • Plastnät ( syntetgarn, odlingsväv m.m.)
  • Plasthylsor
  • Plastdunkar

Lycka till! Hoppas att du/ni får en bra & miljöriktig Återvinning med Recycla.se

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 350 anslutna återvinningsföretag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.49/5
(6710)

Kundrecensioner

Bortforsling av 3 m³ - Solna

Peter är bra på att kommunicera, håller tiden och han är bra på att hitta på lösni...

Uniswed AB (United Services Sweden AB) fick omdömet

Bortforsling av 1 m³ (inkl. vitvaror) - Järfälla

Snabbt och smidigt!

Samira Flytt AB fick omdömet

Bortforsling av 6 m³ - Trollhättan

Fungerade bra

Återvinningsbilen i Väst AB fick omdömet