Affinering av Ädelmetaller

Vi har samlat godkända Affinerare och Metalluppköpare över hela Sverige. Hitta rätt lösning & uppköpare för era behov, oavsett om det handlar om en tillfälligt uppdrag eller en kontinuerlig lösning från er verksamhet - Snabbt, Enkelt & Gratis!

Affinering av ädelmetaller

Nyligen utförda uppdrag:

Utrensning av ädelmetaller från nedlagd Guldsmed i Uppsala Uppsala
200 gram elektronikguld ( privat) - Uppvidinge Kronoberg

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Affinering  - Vad är det?

Affinering är en reningsprocess för att utskilja ädla metaller från metaller som inte är ädla. Det är en vanligt förekommande reningsprocess vid utvinning av silver, guld, platina, palladium för att nämna några av de vanligaste. Att hitta rätt uppköpare och affinerare av metaller kan ha en stor ekonomisk effekt. Därför är det smart att jämför de alternativ som finns att tillgå på marknaden och det hjälper vi er med helt utan kostnad.

Lycka till! Hoppas att du/ni får en bra & miljöriktig Återvinning med Recycla.se

Har du funderingar kring affinering av ädelmetaller? Få Gratis Rådgivning

Tel: 010-10 10 780

E-post: