Avfallsförbränning?

Avfallsförbränning - Jämför 1-5 pris & hanteringsförslag för förbränning av avfall i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Avfallsförbränning

Senaste Förfrågningar

Löpande Wellpapp & Brännbart - Stockholm Stockholm
Löpande avfallshantering från KOntor/Showroom i Vasastan Stockholm
Skrotning från verkstadsföretag i Sala Västmanland
2 Komprimatorer ( well & brännbart) - Verksamhet i Växjö Kronoberg
Löpande hyra & hämtning av Avfallscontainer ( ca: 10kbm) - Verksamhet på Ringön Västra Götaland

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Avfallsförbränning - förbränning av avfall

En del avfall är svåra att materialåtervinna. De kan istället kanske energiutvinnas genom avfallsförbränning vid ett av våra kraft- värmeverk. Vid förbränning av avfall tas energin i materialet till vara och värme och energi ( elektricitet) kan genereras. Har du större mängder med avfall som är svårt att separera kan det finns möjligheter att köra detta material direkt till avfallsförbränning.

Skicka en förfrågan och se efter vilka alternativ som står till buds för ert avfall.

Behöver du hjälp med Avfallsförbränning? Få Gratis Rådgivning

Tel: 010-10 10 780

E-post: