Hyra container?

Vi hjälper er att hitta rätt erbjudande oavsett om du behöver en tillfällig eller en permanent lösning för er verksamhet eller bostad. Skapa en kostnadsfri förfrågan och få 1-4 offerter att jämföra!

hyra container

Nyligen utförda uppdrag:

Container till verksamhet - i Östersund Jämtland
Container till fritidshus - verksamhet i Enköping Uppsala
Container till villa - i Kinda Östergötland
Container till villa - i Örebro Örebro
Container till villa - i Malmö Skåne

Hyra container för avfall

Många återvinningsföretag och åkerier erbjuder utställning av containers i olika former. Det kan handla om en tillfällig utrensning från ett företag eller en fastighet. Eller kanske av kanske en helhetslösning från ett bygge eller verksamhet med flera containrar. 

Vill ni hyra en container för era kortsiktiga eller långsiktiga behov? Jämför olika återvinningsföretags erbjudanden här på Recycla.se

Behöver du hjälp? Få gratis rådgivning

Tel: 010-500 60 20

E-post:

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Hushållsavfall avses vanligen som vår soppåse under vasken. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: