Metallåtervinning

Skall du avyttra metaller? Vi hjälper dig att hitta bästa pris! Vi har samlat godkända skrotföretag & metalluppköpare över hela Sverige. Beskriv ditt behov och jämför 1-4 offerter.

Metallåtervinning

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande helhetslösning till större industri (+ tömning av komprimator och hämtning av balar) - Stockholm Stockholm
Kopparskrot från Industri i Växjö Kronoberg
Skrotning av ca 1ton cortenrör (U och L-profiler) - Industri i Solna Stockholm
Återvinning av bly (1,1 ton 99% Pb) - Verksamhet i Örnsköldsvik Västernorrland
Återvinning av stålcylindrar (ca 40ton) - Industri i Göteborg Västra Götaland

Rätt pris vid metallåtervinning

Jämför hanteringsförslag & priser för metallåtervinning från flera godkända skrotföretag innan ni säljer ert metallskrot. Vi har samlat godkända metallåtervinnare över hela Sverige som väntar på att få hjälpa er. Välj rätt företag för metallåtervinning!

Läs mer om Metallåtervinning på Wikipedia

Behöver du råd kring metallåtervinning?

Tel: 010-500 60 20

E-post: