Bygg- & Rivningsavfall

Få 1-4 Prisförslag från återvinningsföretag som erbjuder denna tjänst . Beskriv ditt behov & jämför offerter för avfallshantering i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige!

Bygg och rivningsavfall

Nyligen utförda uppdrag:

4 st containers för Bygg- & Rivningsavfall - Villa - Kungsbacka Halland
Grovsopor - Fritidshus - Österåker Stockholm
Trädgårdsavfall/Byggavfall - Villa - Askim i Göteborg Västra Götaland
Container för Bygg- & Rivningsavfall - Villa - Svedala Skåne
Container för Bygg- & Rivningsavfall - Villa - Karlskoga Örebro

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Hushållsavfall avses vanligen som vår soppåse under vasken. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Bygg- & Rivningsavfall

När en byggnad skall rivas är det viktigt att veta vilken teknik som skall användas vid den specifika rivningen. Utöver det så behöver man hantera och transportera och i bästa fall återvinna det avfall som uppkommer vid en rivning. Mycket material kan återvinnas eller återanvändas. Ett skickligt rivningsföretag har bra kontroll på hela rivningsprocessen och bortforslingen av avfallet. De vet också att det är klokt att göra en inventering av vilka avfallskategorier som kommer att uppstå redan innan rivningen påbörjas.

Se till att anlita rätt rivningsfirma för en ekonomisk & miljösmart affär!

Läs mer om rivningar på Wikipedia

Gratis rådgivning för verksamheter

Tel: 010-500 60 20

E-post: