Bygg- & Rivningsavfall? - Få Priser!

Få 1-4 Prisförslag från återvinningsföretag som erbjuder denna tjänst . Beskriv ditt behov & Jämför offerter för avfallshantering i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige - Snabbt & Enkelt

Bygg och rivningsavfall

Nyligen utförda uppdrag:

Demontering/bortforsling oljetank utomhus - Villa i Danderyd - Stockholm Stockholm
Hämtning av (6) Byggsäckar (L & M) - Privat i Nacka Stockholm
Vindsrensning (ca: 15 kbm) - Göteborg Västra Götaland
Container önskas till villa - Västerås Västmanland
Container önskas till villa - Ingarö - Värmdö Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Rivning & Byggavfall

Rivning & Rivningsavfall. När en byggnad skall rivas är det för det första viktigt att veta vilken teknik som skall användas vid den specifika rivningen. Utöver det så behöver man hantera och transportera och i bästa fall återvinna det avfall som uppkommer vid en rivning. Många material kan återvinnas eller återanvändas. Ett skickligt rivningsföretag har mycket bra kontroll på hela rivningsprocessen och bortforslingen av avfall. De vet också att det är klokt att göra en inventering av vilka avfallskategorier som kommer att uppstå redan innan rivningen påbörjas.

Se till att anlita rätt rivningsfirma för en ekonomisk & miljösmart affär!

Läs mer om rivningar på Wikipedia

Gratis Rådgivning för Verksamheter

Tel: 010-10 10 780

E-post: