Hämtning av Byggavfall?

Vi har samlat godkända lokala Avfallsbolag över hela Sverige. Vi hjälper dig att samla in offerter & priser för hämtning av avfall, i första hand om det handlar om bortforsling av byggavfall från byggverksamhet men även från bostäder och privatpersoner.

Btggavfall

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning av (6) Byggsäckar (L & M) - Privat i Nacka Stockholm
Vindsrensning (ca: 15 kbm) - Göteborg Västra Götaland
Container önskas till villa - Västerås Västmanland
Container önskas till villa - Ingarö - Värmdö Stockholm
Demontering av oljetank - Misterhults Skärgård Kalmar

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Byggavfall

Vid en byggnation uppkommer det många olika typer av avfall. Det är ofta svårt att på förhand veta hur mycket avfall som kommer att uppstå. Det finns dock många återvinningsföretag med lång erfarenhet och kunskap som ofta kan göra den bästa uppskattningen om volymer och hur man på bästa sätt hanterar byggavfallet som kommer att uppstå. Få en miljöriktigt och kostnadseffektiv avfallshantering för er byggnation, renovering eller ombyggnation.

Byggavfall - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv hantering av byggavfall vid ert företag eller byggnadsplats? Vi hjälper dig att samla in upp till 5 erbjudanden från godkända leverantörer.