Container för avfallshantering

Hitta Rätt container för er avfallshantering. Vi hjälper dig att allokera containers efter dina behov oavsett om du söker hyra av en mindre container för en tillfällig utrensning eller en container för er verksamhets löpande hantering.

Container för avfall

Avfallsutrustning

Avfallsutrustning krävs ibland för att få en ekonomisk effektiv och miljösmart återvinningslösning från företag, fastigheter och andra inrättningar. För många av oss är det svårt att veta vilken typ av avfallsutrustning som är den bästa och mest lämpliga för er verksamhet. På Recycla.se löser du ditt problem. Exempel på avfallsutrustning som vi kan hjälpa till med är:

  • Komprimator - mobila, stationära, vätsketäta m.m.)
  • Balpress - varierar med material och kapacitet)
  • Avfallskylare - minimerar lukt från t.ex. organiskt avfall)
  • Kärlvändare - med eller utan lyft för att tömma i t.ex. en container.
  • Behållare & Container - Från 1 liters plastbehållare till 40 fots containers
  • Shredders/Rivare - Volymreducerande avfallsutrustning
  • Fatpress - komprimerar olika typer av fat/tunnor
  • Glaskross - Volymreducerar glas/glasförpackningar

Skicka in en förfrågan till oss så hjälper vi dig att få in offerter på de olika alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Få en lönsam & miljöriktig återvinning på ert företag & fastighet med rätt avfallsutrustning!

Senaste Förfrågningar

Utrensning från hus i Malmö Skåne
Avfallshantering till större Industriell aktör i Karlskrona Blekinge
Utrensning från Kontor i Malmö Skåne
Löpande avfallshantering (container) - Fastighet i Oskarshamn Kalmar
Avfallshantering vid Flyttstädning/röjning - Helsingborg Skåne

Talk to an Recycling Equipment Advisor

Tel: 010-10 10 780

E-post: