Returpappersbehållare

Vi har samlat företag som säljer, hyr ut och hämtar returpapperskärl i alla dess former över hela Sverige. Skapa en förfrågan och få 1-4 offerter att jämföra!

Returpappersbehållare

Avfallsutrustning

Avfallsutrustning krävs ibland för att få en ekonomisk effektiv och miljösmart återvinningslösning från företag, fastigheter och andra inrättningar. För många av oss är det svårt att veta vilken typ av avfallsutrustning som är den bästa och mest lämpliga för er verksamhet. På Recycla.se löser du ditt problem. Exempel på avfallsutrustning som vi kan hjälpa till med är:

  • Komprimator - mobila, stationära, vätsketäta m.m.)
  • Balpress - varierar med material och kapacitet)
  • Avfallskylare - minimerar lukt från t.ex. organiskt avfall)
  • Kärlvändare - med eller utan lyft för att tömma i t.ex. en container.
  • Behållare & Container - Från 1 liters plastbehållare till 40 fots containers
  • Shredders/Rivare - Volymreducerande avfallsutrustning
  • Fatpress - komprimerar olika typer av fat/tunnor
  • Glaskross - Volymreducerar glas/glasförpackningar

Skicka in en förfrågan till oss så hjälper vi dig att få in offerter på de olika alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Få en lönsam & miljöriktig återvinning på ert företag & fastighet med rätt avfallsutrustning!

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av kontorspapper ( 2 behållare) - Kontor i Solna Stockholm
Helhetslösning samt Sekretesskärl till företag in Sundsvall Västernorrland
Upphandling: 80 kontor i Stockholms kommun Stockholm
Tillfälliga Sekretess- Returpappersbehållare - Utrensning av Kontor i Järfalla Stockholm
Återvinning samt sekretesslösning till företag in Sundsvall Västernorrland