Destruktion av hårddiskar?

Destruktion av hårddiskar? Få 1-4 prisförslag för destruktion av hårddiskar från er verksamhet. Snabbt, enkelt & gratis!

destruktion av hårddiskar

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande säkerhetsdestruktion av Datamedia - Större aktör med HK i Stockholm Stockholm
Säkerhetsdestruktion av datorer - Kontor i Stockholm Stockholm
Destruering av hårddiskar och datorer m.m. - Privatperson i Göteborg Västra Götaland
Destruktion av datamedia - Kontor i Göteborg Västra Götaland
Bortforsling av elavfall och destruktion av data - Kontor i Uppsala Uppsala

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Destruktion av hårddisk

Den information som du lagrar i din dator är ofta mer eller mindre skyddad från omgivningen att ta del av. Men vad händer med information som du har skrivit ut eller bränt ner på en skiva. Ibland handlar det om information som kanske inte bör hamna i orätta händer. Det kan vara en god idé att anlita ett företag som har en säker destruktion av det material som du vill skicka till återvinning. Skicka en förfrågan och se efter vilka företag som erbjuder sina tjänster och till vilket pris.

Fakta: Destruktion hårddisk

  • Det finns flera seriösa entreprenörer som vill kan hjälpa dig med destruktion av dina hårddiskar.