Hämtning av Kontorsutrustning?

Kontorsutrustning - Jämför upp till 4 Offerter för återvinning av kontorsutrustning. Hitta rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt & Gratis!

kontorsutrustning

Nyligen utförda uppdrag:

Elektronikåtervinning - Umeå & Lund Skåne
Elektronikskrot - Företag i Stockholm Stockholm
Hämnting av 2m3 Elskrot - Utrbildningsverksamhet i Stockholm Stockholm
Hämtning av Elektronikskrot - Industri i Huddinge Stockholm
Elektronikskrot - Företag i Malmö Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Hämtning av kontorsutrustning

Vi har ofta många maskiner på vårt kontor. Ett enkelt knep på att spara energi är att stänga av all vår kontorselektronik vid slutet av arbetsdagen Så kan man i vissa fall spara upp till 20% av elförbrukningen för ditt kontorsmaskiner. De flesta kontor är utrustade med all möjlig elektronik som faxmaskiner, kuverteringsmaskiner, scanners och kopieringsmaskiner. Alla de här maskinerna kan återvinnas. Återvinning av de maskinerna ett mycket lämpligt alternativ när det är dags att uppgradera ert kontors elektronik.

Skicka en förfrågan och ta reda på vad återvinningsföretagen erbjuder för tjänster kring hämtning och bortforslsing av er kontorsutrustning.

Fakta: Återvinning av Kontorsutrustning

  • Producenterna av utrustningen ansvarar för att sätta upp insamlingssystem för de varor de producerar.
  • Det finns många företag som hjälper producenterna att  återvinna detta avfall. Kontakta entreprenör via vår recycla tjänst