Hämtning av kontorsutrustning?

Jämför 1-4 offerter för återvinning av gammal kontorsutrustning. Snabbt, enkelt & gratis!

kontorsutrustning

Nyligen utförda uppdrag:

(Eng) Elektronikskrot - Kontor - Stockholm Stockholm
Elektronikskrot och tillfällig säkerhetsdestruktion - Kontor - Stockholm Stockholm
Hämtning/återvinning av elskrot - Kontor i Kristianstad Skåne
Bortforsling av kontorsmöbler och utrustning - Kontor - Stockholm Stockholm
Skrotning av 25kg elektronikskrot - Kontor i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Hämtning av kontorsutrustning

Vi har ofta många maskiner på vårt kontor. Ett enkelt knep på att spara energi är att stänga av all vår kontorselektronik vid slutet av arbetsdagen. Så kan man i vissa fall spara upp till 20% av elförbrukningen för dina kontorsmaskiner. De flesta kontor är utrustade med all möjlig elektronik som faxmaskiner, kuverteringsmaskiner, scanners och kopieringsmaskiner. Alla de här maskinerna kan återvinnas. Återvinning av de maskinerna ett mycket lämpligt alternativ när det är dags att uppgradera ert kontors elektronik.

Skicka en förfrågan och ta reda på vad återvinningsföretagen erbjuder för tjänster kring hämtning och bortforslsing av er kontorsutrustning.

Fakta: Återvinning av Kontorsutrustning

  • Producenterna av utrustningen ansvarar för att sätta upp insamlingssystem för de varor de producerar.
  • Det finns många företag som hjälper producenterna att  återvinna detta avfall. Kontakta entreprenör via vår recycla tjänst