Kretskort? Hitta bästa skrotpris!

Få 1- 4 prisförslag för skrotning & återvinning av kretskort. Sälj till rätt pris över hela Sverige! Snabbt, enkelt & gratis!

kretskort

Nyligen utförda uppdrag:

Elektronikskrot/farligt avfall - Industri/Lager - Partille Västra Götaland
Löpande återvinning av kretskort (ca 1årston) -Verksamhet i Grums Värmland
Elektronikskrot - Hushåll/ Privatperson - Perstorp Skåne
Elektronikskrot - Industri/Lager - Västerås Västmanland
Löpande återvinning av kretskort och nätverksutrustning - Verksamhet i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning av Kretskort

Kretskort finns i alla datorer och i många andra apparater. De är nödvändiga för att få dem att fungera. I kretskort, mönsterkort m.m. finns det ofta många material som lämpar sig för återvinning. De är inte sällan ädla metaller som betingar ett relativt höft skrotvärde dessutom.

Skicka en förfrågan och få reda på vilka företag som vill hjälpa dig med återvinning av kretskort

Fakta: Återvinning av Kretskort

  • Kretskort finns i många flesta elektroniska och elektriska produkter och demonteras vid återvinning av dessa produkter för separat återvinning.
  • Prissättning bland återvinnare av kretskort bestäms av den aktuella prisbilden för de olika metallerna som ett kretskort består av.