Kretskort? - Hitta bästa Skrotpris!

Få 1- 4 prisförslag för skrotning & återvinning av kretskort. Sälj till rätt pris över hela Sverige! Hitta bästa pris direkt - Snabbt, Enkelt & Gratis!

kretskort

Nyligen utförda uppdrag:

Kretskort för skrotning (privat) - Upplands Väsby Stockholm
Löpande Elektronikskrot (Kretskort) - Företag i Partille - Göteborg Västra Götaland
Löpande återvinning/destruktion av IT utrustning (ink Hårddiskar) - Nationellt - Flera Län/Rikstäckande/Internationellt
Skrotning av ca:500 kg Kretskort - Hallstahammar Västmanland
Hämtning av Metall & Elskrot - Verksamhet i Bromma Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning av Kretskort

Kretskort finns i alla datorer och i många andra apparater. De är nödvändiga för att få dem att fungera. I kretskort, mönsterkort m.m. finns det ofta många material som lämpar sig för återvinning. De är inte sällan ädla metaller som betingar ett relativt höft skrotvärde dessutom.

Skicka en förfrågan och få reda på vilka företag som vill hjälpa dig med återvinning av kretskort

Fakta: Återvinning av Kretskort

  • Kretskort finns i många flesta elektroniska och elektriska produkter och demonteras vid återvinning av dessa produkter för separat återvinning.
  • Prissättning bland återvinnare av kretskort bestäms av den aktuella prisbilden för de olika metallerna som ett kretskort består av.