Återvinning av toner - Vem hämtar?

Skicka en förfrågan och jämför 1-4 offerter för återvinning av toner och hämtning av toner!

Toner

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning/återvinning av 25 toners - Kontor - Göteborg Västra Götaland
(Eng) Bortforsling av toners, tidningar och grovsopor - Kontor i Stockholm Stockholm
Löpande helhetslösning (varannan vecka) - Kontor i Stockholm Stockholm
Återvinning av bläckstråleskrivare - Kontor i Stockholm Stockholm
Hämtning och hantering av toner - Kontor i Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning av toner

Vi ger tonerkassetten störst uppmärksamhet då bläcket börjar ta slut och det är dags att återvinna den gamla. En toner kan du i genomsnitt fylla på fem till sju gånger innan de bör kasseras och återvinnas. Toner lämpar sig mycket bra för återvinning då de i genomsnitt består av 40 procent plast, 40 procent metall. De resterande 20% består av gummi, papper, skum och bläck.

Fakta: Återvinning av toner & bläckpatroner

  • Alla toners går att energiutvinna
  • Alla toners går att materialåtervinna
  • Många toners går att återanvända